Passion, begär, lust och sensualitet; dans är ett samspel mellan två människor där timing, teknik och passion blir ett
med varandra. Manlighet och kvinnlighet tillsammans med de olika dansernas karaktärer skapar en stämning som är svår att slå. Det vi skapar tillsammans är harmoni till de rytmer dansens natur framhäver.

DANSER»

© Tobias & Helena 2006

www.smoothfox.se | www.helenaofsmaland.com